Kleineondernemersregeling (KOR) 2020


Wanneer kunt u gebruik maken van de kleineondernemersregeling?

Als de jaarlijkse omzet van de commissaris niet hoger is dan € 20.000 (exclusief btw)
dan kan de commissaris kiezen voor een vrijstelling van administratieve verplichtingen. 

Het gaat daarbij om de totale btw-omzet als btw-ondernemer, dus niet uitsluitend over de inkomsten als commissaris. 

De nieuwe regeling geldt ook voor rechtspersonen, bijvoorbeeld als de werkzaamheden vanuit een bv worden verricht. 

Toepassing van de nieuwe regeling is aantrekkelijk voor de commissaris (minder administratie) en bespaart btw-kosten voor instellingen die de gefactureerde btw niet kunnen verrekenen (zorg, onderwijs, woningcorporaties, financiële instellingen). 

Wat zijn de gevolgen van de keuze voor de nieuwe regeling?

  • U doet geen btw-aangifte meer.
  • U brengt geen btw meer in rekening bij de instellingen waar u commissaris bent.
  • U kunt de btw die andere ondernemers bij u in rekening brengen, niet meer aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst. 
  • U moet uw omzet wél bijhouden in uw administratie. 
  • Vanaf het moment dat u deelneemt aan de nieuwe kleineondernemersregeling, geldt de vrijstelling voor ten minste 3 jaar. De vrijstelling wordt daarna automatisch verlengd. 

Hoe kan ik mij aanmelden voor de KOR?  

Aanmelding kan worden geregeld met een formulier dat op de site van de Belastingdienst is gepubliceerd. De aanmelding moet uiterlijk 4 weken vóór de ingangsdatum van het aangiftetijdvak worden gedaan.

Wat gebeurt er als de omzet toch hoger uitkomt dan € 20.000? 

Het kan zijn dat u nog niet weet hoe de omzet zich zal ontwikkelen. Als u zich aanmeldt voor de KOR en het blijkt dat uw omzet in een kalenderjaar boven € 20.000 uitkomt, dan vervalt de KOR. U moet  over de omzet boven € 20.000 direct btw in rekening gaan brengen. en u afmelden voor de KOR met een formulier dat op de site van de Belastingdienst is gepubliceerd. De afmelding moet uiterlijk 4 weken voor 1e dag van uw nieuwe aangiftetijdvak worden gedaan.
U kunt zich dan pas na 3 jaar weer aanmelden voor de KOR. 
Het is (nog) niet duidelijk wat de gevolgen zijn van een afmelding die te laat wordt gedaan. 

Had u al een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw? 

Als u onder de oude kleineondernemersregeling al een ontheffing heeft wordt u automatisch aangemeld voor vrijstelling onder de nieuwe regeling. U heeft in 2019 hierover een aparte brief van de Belastingdienst ontvangen. Daarin leest u ook wat u moet doen als u geen gebruik wilt maken van de vrijstelling. 

Samenloop met discussie over het btw-ondernemerschap van commissarissen. 

Een aantal commissarissen heeft naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie individueel bezwaar gemaakt tegen het btw-ondernemerschap of vragen hierover voorgelegd aan de Belastingdienst. Als de Belastingdienst heeft bevestigd dat de werkzaamheden als commissaris niet vallen onder het btw-ondernemerschap, dan telt deze omzet niet mee voor de grens van € 20.000.

Wat nu te doen als u gebruik wilt maken van de nieuwe KOR?

Het advies is mede afhankelijk van de vraag of u beschikt over een bevestiging van de Belastingdienst dat u voor de werkzaamheden als commissaris niet als btw-ondernemer wordt aangemerkt. 
 

Situatie

 

Advies/actie

 

U beschikt over de bevestiging van de Belastingdienst en u verricht geen andere activiteiten als btw-ondernemer.

Geen actie nodig. U bent uitgeschreven als btw-ondernemer.

U maakte tot en met 2019 gebruik van de oude KOR (omzet tot circa € 8.000) en u bent nog steeds btw-ondernemer.

U zou moeten zijn geïnformeerd door de Belastingdienst over automatische omzetting naar de nieuwe regeling.
Is dat niet het geval, dan kunt u zich aanmelden..

U beschikt niet over de bevestiging van de Belastingdienst en uw totale btw-omzet inclusief de vergoeding als commissaris is niet hoger dan € 20.000.

U kunt zich aanmelden voor de nieuwe KOR.

U kunt het standpunt handhaven dat u géén btw-ondernemer bent. Maar bij toepassing van de KOR brengt u vanaf 2020 ook geen btw meer in rekening.  

U beschikt niet over de bevestiging van de Belastingdienst en uw totale btw-omzet exclusief de vergoeding als commissaris is niet hoger dan € 20.000.

Als u op een later moment de bevestiging van de Belastingdienst ontvangt, dan kunt u zich alsnog aanmelden voor de KOR.

Zo lang er geen zekerheid is over het btw-ondernemerschap kunt u zich beter (nog) niet aanmelden. Correcties achteraf zijn meestal ingewikkeld.

Uw btw-omzet exclusief de vergoeding als commissaris is hoger dan € 20.000.

U kunt geen gebruik maken van de KOR.

Als de omzet over 2020 toch lager uitkomt, dan kunt u zich later alsnog aanmelden. Maar aanmelding met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Wilt u meer weten over de nieuwe regeling?

Zie de site va de Belastingdienst: Nieuwe kleineondernemersregeling (2020).