BTWcommissaris.nl
Checklist voor bedrijven en instellingen met een RvC of RvT
Check Toelichting     ü
 1
Zijn er afspraken met de RvC over al dan
niet uitbetalen via de loonlijst ?
Zie: Wel of niet op de loonlijst van de organisatie 
 2
Zijn er afspraken met de RvC over de wijze van BTW-verrekening ?
Zorg ervoor dat wordt bekeken hoe de facturering van de BTW zo eenvoudig mogelijk kan worden geregeld.Bekijk de alternatieven in overleg met de salarisadministrateur en maak een keuze in overleg met de RvC. 
 3Procedures voor het declaren van kosten  door commissarissen aanpassen ? Check of de procedures voor het declareren van kosten door commissarissen moeten worden aangepast, zodat ze  op een juiste wijze in de BTW-heffing worden betrokken en er ook geen dubbele BTW-heffing ontstaat. Zie over kosten betaalde BTW-verrekenen.Dit laatste is vooral van belang voor organisaties die de BTW niet kunnen aftrekken (zoals financiele instellingen, zorg, onderwijs)
 4Wijs de RvC-leden bij beloningen van minder dan € 20.000 op de mogelijkheid van vrijstelling van administratieve verplichtingen in de Kleineondernemersregeling De commissaris kan kiezen voor de Kleineondernemerls als de inkomsten van de commissaris uit btw-belaste werkzaamheden minder zijn dan € 20.000, 
Organisaties die de BTW niet kunnen aftrekken kunnen besparen op BTW-kosten als de commissaris geen BTW in rekening brengt.
 5Zorg voor een goede communicatie naar de RvC van de procedures voor factureren en declareren. Zie ook Over kosten betaalde BTW verrekenen.
 8Heeft de organisatie commissarissen die in het buitenland wonen ? Check de afwijkende regels (toepassen verleggingsregeling)
 7 Heeft u vragen over de aanpak ? Bel met de Belastingtelefoon (0800 - 0543) of overleg met de accountant of belastingadviseur.