Wannneer en hoe factureren ?

Wanneer ?
Hoofdregel voor de BTW is dat de diensten maandelijks moeten worden gefactureerd. Omdat de werkzaamheden van de commissaris voor de BTW worden gezien als een doorlopende prestatie is het toegestaan om 1 x per jaar te factureren. Als de vergoeding eerder wordt ontvangen, dan moet de factuur binnen 15 dagen na afloop van de maand van ontvangst van de vergoeding worden opgemaakt. Maandelijkse uitbetaling van de beloning leidt dus tot een maandelijkse BTW-factuur, ook als de commissaris slechts per kwartaal of 1 x per jaar BTW-aangifte doet.
Als maandelijkse uitbetaling tot te veel administratie gaat leiden, dan kan worden overwogen om het honorarium per kwartaal, halfjaar of jaar te betalen.

U maakt gebruik van de Kleineondernemersregeling
U bent vrijgesteld van de meeste administratieve verplichtingen. Voor de btw is het dan niet verplicht om een factuur uit te reiken maar u moet uw omzet wel bijhouden.
De vrijstelling geldt vanaf het aangiftetijdvak waarvoor de vrijstelling is aangevraagd. Deze geldt niet voor facturen die vóór de start van het aangiftetijdvak zijn uitgereikt c.q. betalingen die voor de start zijn ontvangen.  

 
Hoe ziet de factuur er uit? 
Bij de facturering moet rekening worden gehouden met de algemene eisen waar een BTW-factuur aan moet voldoen en de regels voor electronische facturering.
De BTW van 21% wordt berekend over de bruto beloning en alle belaste en onbelaste vergoedingen die zijn uitbetaald, dus ook over de gedeclareerde onkosten. Het uit te betalen BTW-bedrag wordt niet belast met loonheffing.

Voorbeeld van een factuur voor commissarissenbeloning:

btwfaktuur
 

 

Voorbeeldfactuur in Excel  (klik op pijl rechts voor download)

 
Ĉ
Redactie,
16 nov. 2012 07:23