Over kosten betaalde BTW verrekenen


De kosten van de commissaris zijn in privé niet aftrekbaar, maar de BTW op de kosten wel. (eenvoudiger kan het niet ...)
De commissaris in fictieve dienstbetrekking (opting-in) valt wat de fiscale aftrek van kosten betreft onder de regels van de loonbelasting. De ''werkgever'' mag bepaalde kosten onbelast vergoeden, maar de commissaris mag de kosten die hij niet kan declareren niet in mindering brengen op zijn belastbaar inkomen.

Daarentegen wordt de commissaris voor de BTW als ondernemer gezien en kan hij de over de kosten betaalde BTW wel verrekenen als voorbelasting met de af te dragen BTW.

Er kunnen 3 kostencategorieën worden onderscheiden, met verschillende BTW-behandeling:

KostencategorieBTW-gevolgen voor de commissarisVoorbeelden
De organisatie betaalt de kosten die ten behoeve van de commissaris zijn gemaakt rechtstreeks aan de dienstverlener Geen.  Kosten van opleiding en seminars (vaak 0% BTW) waarbij de organisatie de contractant is.
Sommige reis- en verblijfskosten (bijv. vergaderkosten RvC)
De commissaris maakt zelf kosten en declareert deze bij de organisatie. De commissaris moet 21% BTW berekenen en kan de betaalde BTW verrekenen als voorbelasting. Kilometervergoeding, kosten openbaar vervoer, andere reis- en verblijfkosten
De commissaris maakt kosten die hij niet kan declareren. De over deze kosten betaalde BTW kan geheel of gedeeltelijk worden afgetrokken volgens de regels die daarvoor gelden.Telefoonkosten, PC-apparatuur en toebehoren , vaklitteratuur, inrichting werkplek
 
Zie voor verdere informatie de site van de Belastingdienst:
Om BTW te kunnen aftrekken moet u beschikken over een correcte factuur en betalingsbewijzen, die ook moeten worden bewaard.  Bij het bepalen van het zakelijk karakter van de kosten gaat het uitsluitend om de zakelijke kosten die u als btw-ondernemer hebt gemaakt.