BTW-administratie bijhouden

Voor ondernemers gelden in het algemeen uitgebreide administratievoorschriften. (info Belastingdienst)
In de praktijk kan voor commissarissen in fictieve dienstbetrekking die uitsluitend voor de BTW-ondernemer zijn worden volstaan met een summiere administratie. Deze kan als regel beperkt blijven tot een overzicht van de uitgereikte facturen en de facturen van kosten die de commissaris maakt, de bijbehorende facturen, betalingsbewijzen en een kopie van de BTW-aangiftes.
Alle gegevens moeten 7 jaar worden bewaard.
 
Het is toegestaan de gegevens electronisch te bewaren. Houd wel rekening met de Wettelijke eisen aan elektronische facturen. Facturen die uitsluitend digitaal zijn ontvangen moeten ook in de oorspronkelijke vorm worden bewaard.  
 
Onder voorwaarden kan de commissaris op grond van de Kleineondernemersregeling 2020 verzoeken om ontheffing van de administratieve en factureringsverplichtingen.