Aanmelden bij Belastingdienst

Wanneer aanmelden? 
Commissarissen die hun commissariaat als privé-persoon vervullen moeten als BTW-ondernemer geregistreerd zijn bij de Belastingdienst met ingang van de datum waarop zij commissaris worden.
N.B. Het Europese Hof van Justitie heeft in een uitspraak aangegeven dat  een commissaris niet kwalificeert als btw-ondernemer. Als uw situatie gelijk is aan de situatie in het arrest (o.a. één commissariaat naast een fulltime functie in loondienst), dan kunnen er argumenten zijn om de aanmelding achterwege te laten. 

Aanmelding bij de Kamer van Koophandel is niet nodig voor deze activiteiten.

Als de commissaris deze werkzaamheden verricht vanuit een bestaande IB-onderneming (eenmanszaak) of BV  met andere activiteiten, dan kan dit btw-nummer worden gebruikt en is een tweede aanmelding niet nodig.  
Het is mogelijk om een tweede BTW-nummer aan te vragen, maar dan moet ook 2 x aangifte worden gedaan. 

Hoe aanmelden? 
De commissaris meldt zich aan bij de Belastingdienst met het formulier Opgaaf Startende onderneming (download).Onderaan deze pagina wat tips voor het invullen van dit formulier. 

Ook als u gebruik gaat maken van de Kleineondernemersregeling 2020 moet eerst een aanmelding worden gedaan. Vervolgens kunt u dan met het btw-nummer een aanmelding kunt doen voor de toepassing van de Kleineondernemersregeling 2020.  Het is raadzaam om pas te starten met facturering als het tijdvak voor de vrijstelling is ingegaan. 

Na het verwerken van het formulier ontvangt u van de Belastingdienst een BTW-nummer en een aangiftebrief waarin staat wanneer en hoe aangifte moet worden gedaan. Deze brief wordt uiterlijk een week na de startdatum van de onderneming verstuurd.
Na de eerste aangifte moet digitaal aangifte worden gedaan via www.belastingdienst.nl. De commissaris ontvangt hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord.
 
Tips bij het invullen van het formulier Opgaaf Startende ondernemer
Vraag Antwoord Toelichting
1a Handelsnaam
geen
 
1c Startdatumde datum waarop u commissaris wordt. 
2. Rechtsvorm Eenmanszaak 
5a. Nieuw opgericht ? Ja 
6a. Aantal opdrachtgeversNiet invullen
 
6b. activiteiten Commissariaten 
7. Gegevens I.B.Deze vraag niet invullen als u kiest voor een fictieve dienstbetrekking (uitbetaling via de loonlijst)Deze vraag is wel van belang als uw inkomsten uit commissariaten worden aangegeven als winst uit onderneming of inkomsten uit overig werk.
8a omzet startjaarTotaal te verwachten bruto inkomen uit commissariaten, inclusief kostenvergoedingen.  Het antwoord op deze vraag en vraag 8b is mede van belang voor de toetsing of u valt onder de Kleineondernemersregeling. Is uw inkomen hoger dan kunt u volstaan met een globale schatting.
8b kosten etc. startjaarTotaal te verwachten kosten waarover BTW kan worden verrekend.  Zie toelichting bij 8a. 
 BijlagenVerzoek voor ontheffing of jaaraangifte (Kleineondernemersregeling) direct meesturen.  Zie Kleineondernemersregeling