BTW-aangifte en betaling

Wanneer aangifte doen en betalen ?
De commissaris zal als regel per kwartaal BTW-aangifte moeten doen.
Als de Kleineondernemersregeling 2020 van toepassing is en u zich op tijd daarvoor heeft aangemeld, dan behoeft er geen aangifte te worden gedaan. 
De aangifte moet binnen een maand na afloop van het kwartaal worden gedaan. Dat geldt ook voor de betaling van de verschuldigde BTW.
De BTW wordt op aangifte betaald, dus de commissaris ontvangt geen afzonderlijke aanslag van de Belastingdienst. 
Ook als er over het kwartaal niets is aan te geven (nihil-aangifte) moet er een aangifte worden ingediend.
Bij overschrijden van de aangifte- en betalingstermijnen volgt er al snel een boete. Dus dat kan beter worden vermeden.
Hoe aangifte doen ?
Aangegeven moet worden:
- het totaal van de BTW (21%) die met de facturen van het betreffende kwartaal in rekening is gebracht.(aangifterubriek 1a)
- de omzet (bruto commissarisbeloning) die belast is met BTW.
- de op kosten betaalde BTW die kan worden verrekend.(aftrek voorbelasting aangifterubriek 5b)
Aan de hand van de BTW-facturen of loonstroken kan een overzicht worden gemaakt van de af te dragen BTW en met behulp van de kostenfakturen een overzicht van de BTW die kan worden verrekend. Deze overzichten moeten ook worden bewaard bij de BTW-administratie.
De eerste aangifte wordt schriftelijk of digitaal gedaan, daarna gaat het altijd digitaal via www.belastingdienst.nl.
De commissaris ontvangt hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord.
De Belastingdienst stuurt op verzoek aan het eind van ieder kwartaal een e-mail om te wijzen op de aangifte in de daaropvolgende maand.