BTW-nieuws‎ > ‎

BTW-ondernemerschap commissaris, wat nu te doen?

Geplaatst 22 jul. 2019 05:42 door Redactie   [ 22 jul. 2019 06:35 bijgewerkt ]
Wordt het beleid nu aangepast naar aanleiding van de uitspraak? 
Er is nog geen duidelijkheid over de vraag wat de gevolgen zijn van de uitspraak van het HvJ (bericht 16 juni) voor de btw-verplichtingen van de commissaris. De uitspraak heeft geleid tot Kamervragen. 
Naar de mening van de Staatssecretaris biedt de uitspraak onvoldoende duidelijkheid om een algemene, voor iedere toezichthouder geldende, beleidslijn in een beleidsbesluit vast te leggen. De Staatssecretaris zal na een binnenkort te verwachten uitspraak van de Hoge Raad in een zaak over de btw-belastbaarheid van vacatiegelden, opnieuw bezien of het mogelijk is om de btw-plicht van toezichthouders te verduidelijken in een beleidsbesluit. 

Geen recht op teruggaaf btw met terugwerkende kracht

De Staatssecretaris geeft aan dat toezichthouders die twijfelen of zij na de uitspraak van het HvJ nog belastingplichtig zijn voor de btw, deze vraag kunnen voorleggen aan hun btw-inspecteur. Voor de voldoening op aangifte van btw over tijdvakken die in het verleden liggen geldt dat, als de toezichthouder niet tijdig bezwaar maakt of heeft gemaakt tegen de voldoening van btw op aangifte, deze tijdvakken onherroepelijk vaststaan en naar aanleiding van de uitspraak van het HvJ geen recht bestaat op ambtshalve teruggaaf van btw. 

Wat nu te doen? 
Er zijn verschillende fiscale adviezen gepubliceerd. Enkele kantoren (PWC, BDO) adviseren om in een situatie die gelijk is aan de aan het HvJ voorgelegde situatie het btw-ondernemerschap te beëindigen en geen btw meer in rekening te brengen. 
In een advies aan de leden van NVTZ en VTW van de hand van Deloitte wordt aangeraden om bezwaar te maken tegen de eigen aangifte, maar pas te stoppen met het in rekening brengen van btw als het standpunt van de inspecteur duidelijk is. Het bezwaar is dan gericht op het behoud van rechten. 

Samenloop met Kleineondernemersregeling 
Als de Belastingdienst het standpunt inneemt dat er nog steeds sprake is van btw-ondernemerschap, dan kan de nieuwe Kleineondernemersregeling 2020 aantrekkelijk zijn, Bij een omzet tot € 20.000 kan vrijstelling worden verleend van btw-heffing en administratieve verplichtingen.