BTWcommissaris.nl  
Checklist voor de commissaris
  CheckToelichting      ü
Heeft de RvC afspraken gemaakt over de wijze van BTW verrekenen.
 Zorg ervoor dat wordt bekeken hoe de facturering van de BTW zo eenvoudig mogelijk kan worden geregeld. Selfbilling is het eenvoudigst voor de commissaris ! (zie ook checklist voor organisaties) 
 2 Heeft u zelf een onderneming (IB, maatschap of BV) Hebt u zelf ook een onderneming met activiteiten die goed te combineren zijn met uw toezichthoudende werkzaamheden? Bekijk dan met uw accountant of adviseur of het mogelijk en interessant is om uw activiteiten als toezichthouder toe te voegen aan die onderneming.Dan kan de onderneming de commissarisbeloning factureren en hoeft u geen afzonderlijke BTW-aangifte voor commissariaten te doen. Afhankelijk van de situatie kan dit ook fiscaal aantrekkelijk zijn voor de inkomstenbelasting. Zie wel of niet op de loonlijst van de organisatie 
 3 Heeft u zich al aangemeld als BTW-ondernemer ? Als u nog geen BTW-nummer hebt, dan moet u in beginsel uw BTW-onderneming aanmelden.  
 4 Bij inkomsten uit commissariaten minder dan € 20.000.
Check Kleineondernemersregeling
Check of u kunt deelnemen aan de Kleineondernemersregeling 2020. Dat maakt de administratie eenvoudiger. U brengt dan geen BTW in rekening.  
 5 Duidelijke afspraken gemaakt over facturering ?  Vraag om goed vastgelegde procedures, zodat er later geen misverstanden ontstaan over wie wat doet en wanneer.
Zorg er bij selfbilling voor dat u uw BTW-nummer op tijd doorgeeft aan de organisatie en of de Kleineondernemersregeling wordt toegepast. 
Als u zelf factureert, check dan of alle vereiste gegevens op de factuur staan of gebruik een model foctuur.
 
 6 Plan uw eerste BTW- aangifte  Begin op tijd met uw eerste aangifte op tijd in april. De aangiftetermijnen worden strikt gehanteerd. Bij te late aangifte of betaling worden er al snel boetes opgelegd.   
 7Woont of werkt u in het buitenland ?  Check de afwijkende regels.  
 8 Heeft u vragen over de aanpak ?  Bel met de Belastingtelefoon (0800 - 0543) of overleg met uw accountant of belastingadviseur.