Kleineondernemersregeling (KOR) tot en met 2019

Kleineondernemersregeling gaat veranderen in 2020

Onderstaande Kleineondernemersregeling is in 2020 vervangen door een nieuwe regeling voor btw-ondernemers met een omzet tot maximaal € 20.000. Zie hiervoor Kleineondernemersregeling 2020

Twee bijzondere regelingen voor kleine BTW-ondernemers
  • als er per jaar minder dan € 1.883 aan BTW verschuldigd is, dan wordt een korting gegeven op de verschuldigde BTW en kan de Belastingdienst worden verzocht om aangifte 1 x per jaar in plaats van per kwartaal.
  • als per jaar minder dan € 1.345 aan BTW verschuldigd is, dan kan ontheffing worden gevraagd van administratieve BTW-verplichtingen.
Even afgezien van eventuele aftrek van BTW wegens voorbelasting wordt de grens van € 1.345 bereikt bij een totale  bruto beloning uit commissariaten van € 7.749 (inclusief BTW) en de grens van €1.883 wordt bereikt bij een beloning exclusief BTW van  € 8.966. (21 % van € 8.966 is € 1.883)
Als de commissaris ook nog andere werkzaamheden verricht die belast zijn met BTW, dan worden deze inkomsten ook meegeteld.
Deze regelingen geldt uitsluitend voor natuurlijke personen, dus niet voor B.V.'s etc.
 
Korting op de verschuldigde BTW 
Als de commissaris minder dan € 1.883, maar meer dan € 1.345 moet afdragen over een kalenderjaar, mag 2,5 keer het verschil tussen € 1.883 en het verschuldigde bedrag in mindering worden gebracht op het te betalen bedrag in de laatste aangifte van het jaar. Als het te betalen bedrag minder is dan € 1.345, hoeft er in het geheel geen btw te worden afgedragen.
 
Ontheffing van administratieve- en factureringsverplichtingen
Als het te betalen bedrag minder is dan € 1.345 dan kan ontheffing worden gevraagd van de administratieve verplichtingen. In dat geval behoeven er geen BTW-facturen te worden opgemaakt, de aangifteplicht komt te vervallen en eook het bijhouden van een administratie is niet nodig. 
De commissaris brengt dan ook geen BTW in rekening bij de organisatie waar hij commissaris is. Dat kan BTW-kosten besparen bij organisaties die de BTW niet kunnen verrekenen.
Een commissaris die een ontheffing aanvraagt heeft geen voordeel van de kortingregeling.     
Voorbeeld: Een commissaris ontvangt jaarlijks een beloning van € 5.000 van een handelsonderneming die de BTW volledig kan verrekenen.  De commissaris heeft verder alleen inkomsten uit dienstbetrekking. Vanaf 1 januari 2013 moet 21% BTW ( € 1.050) over de vergoeding worden berekend. De commissaris behoeft deze BTW echter niet af te dragen, dus realiseert hij een voordeel van € 1.050. Als een ontheffing wordt verkregen dan wordt geen BTW in rekening gebracht. Voor de handelsonderneming maakt dat geen verschil. De commissaris heeft dan echter geen voordeel van de kortingsregeling.
 
Indienen verzoek jaarlijkse aangifte of ontheffing van administratieve BTW-verplichtingen 
Het verzoek tot aangifte 1 x per jaar of tot ontheffing van administratieve- en factureringsverplichtingen kan het beste worden meegestuurd met de aanmelding als BTW-ondernemer bij de Belastingdienst. Het is ook mogelijk om zo'n verzoek later in te dienen, bijvoorbeeld als de situatie verandert.

Het verzoek tot ontheffing moet vóór de start van het betreffende kalenderjaar worden ingediend.