Commissarissen die wonen of werken in het buitenland


Commissaris bij een bedrijf of instelling in Nederland woont in het buitenland
Ook voor deze commissarissen gelden bij opting in de regels van de fictieve dienstbetrekking voor de loonbelasting. 
Buitenlandse commissarissen kunnen uitsluitend gebruikmaken van een eventuele 30%-regeling als zij kiezen voor de fictieve dienstbetrekking.  
Buitlenlandse commissarissen behoeven zich echter niet aan te melden als BTW-ondernemer bij de Nederlandse belastingdienst. De verschuldigde BTW wordt afgedragen door de organisatie waar zij commissaris zijn door middel van de zogenaamde verleggingsregeling.
Beloningen die worden betaald aan commissarissen die niet wonen of zijn gevestigd in de Europese Unie zijn onderworpen aan nederlandse BTW. De organisatie is deze btw verschuldigd en zij moet die opnemen in aangifterubriek 4a. De beloningen die een organisatie betaalt aan commissarissen die wonen of zijn gevestigd in een ander EU-land zijn ook onderworpen aan nederlandse BTW, mits de organisatie als BTW-ondernemer kwalificeert, wat in dit kader per definitie het geval is als de organisatie een BTW-nummer heeft. De organisatie is deze BTW verschuldigd en zij moet die aangeven in aangifterubriek 4b. Afhankelijk van het recht op aftrek van voorbelasting is de in de rubrieken 4a en 4b aangegeven BTW ook weer aftrekbaar voor de organisatie.
 
Buitenlandse commissariaten van in Nederland wonende commissarissen
Voor deze commissariaten gelden de BTW-regels van het land waar het bedrijf of de instelling gevestigd is.
De commissaris factureert géén BTW over de van de buitenlandse bedrijven en instellingen ontvangen vergoedingen.
Ook als de commissaris uitsluitend buitenlandse commissariaten heeft, dan moet hij zich in principe aanmelden bij de Belastingdienst en moet hij periodiek aangifte doen. In deze aangifte kan de BTW op kosten voor de commissariaten worden teruggevraagd.